หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามัคคีปรองดอง ปลอดสิ่งเสพติด "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่องการจัดทำบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 17 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 49  
 
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2559 [ 17 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 27  
 
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559(ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2559 ถึง เดือนมิถุนายน 2559 [ 8 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 33  
 
รายละเอียดรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด วันที่ 30 มิถุนายน 2557 [ 2 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 62  
 
รายละเอียดรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด วันที่ 31 มกราคม 2557 [ 2 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 62  
 
  (1)     2      3   
   
 
 
   
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-888-8209
 
พรมเช็ดเท้า
 
 
วัดแก้วโสภณ