หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่ ๑๑๙ หมู่ ๕ ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๓๐
  โทรศัพท์ : ๐๕๕-๗๔๑๖๔๘
  โทรสาร : ๐๕๕-๗๔๑๖๔๙
  Website : www.paputsa.go.th
  E-mail : saraban@paputsa.go.th
 
แผนที่ดาวเทียม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
   
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-823-1496
 
วัดแก้วโสภณ
วัดสันติยาราม
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ก.ย. 2554