หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามัคคีปรองดอง ปลอดสิ่งเสพติด "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่ ๑๑๙ หมู่ ๕ ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๓๐
  โทรศัพท์ : ๐๕๕-๗๔๑๖๔๘
  โทรสาร : ๐๕๕-๗๔๑๖๔๙
  Website : www.paputsa.go.th
  E-mail : saraban@paputsa.go.th
 
แผนที่ดาวเทียม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
   
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-888-8209
 
วัดแก้วโสภณ
วัดสันติยาราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าพุทรา
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ก.ย. 2554