หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามัคคีปรองดอง ปลอดสิ่งเสพติด "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุอื่น(วัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ตำบลป่าพุทรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนทรุด เนื่องจากถูกน้ำเซาะ หมู่ที่ 7 บ้านวังเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์กักกันและสังเกตอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ระดับตำบล(Local Quarantine)ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างงานก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์กักกันและสังเกตอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ระดับตำบล(Local Quarantine)ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง -914 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างล้างแอร์สำนักงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงสถานที่ ปฏิบัติงานอาคารสำนักงาน อบต.ป่าพุทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]โครงการซ่อมสร้างแอลฟัลทติกคอนกรีต สายบ้านหาดชะอม-บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 7 บ้านวังเรียง ต.ป่าพุทรา [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดตั้งสูงกักกันและสังเกตอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ระดับตำบล(Local Quarantine)ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ(COVID-19)ที่สังเกตุอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7