หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามัคคีปรองดอง ปลอดสิ่งเสพติด "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก ๒ บานเลื่อน จำนวน ๕ หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]จ้างโครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าพุทรา สภาพเดิม กว้าง 12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.50 เมตร ก้นคลองกว้าง 4.00 เมตร สภาพขุดลอกใหม่ กว้าง 12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.20 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,100 เมตรเริ่มจาก สามแยกคลอง เขตติดต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลเทพนิมิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์ SUMSUNG ML-2955 NG จำนวน 4 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอื่น(วัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ตำบลป่าพุทรา) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 30,000 ฺBTU,เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 ฺBTU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักาน(เก้าอี้อเนกประสงค์ 2 ตัว,โต๊ะผู้บริหาร,เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร,โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว,เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(ม่านปรับแสงห้องนายก,ห้องรองนายก,ห้องประธานสภา,ห้องปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 กว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง 750 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร เริ่มจากเขตติดต่อ ม.4 ถึง เขตติดต่อ ม.16 หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษเอ 4 80 แกรม จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12