หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 2 บ้านหาดชะอมเหนือ ถึง ถนนลาดยางสะพาน 1 หมู่ที่ 7 บ้านวังเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 มิ.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 2 บ้านหาดชะอมเหนือ ถึง ถนนลาดยางสะพาน 1 หมู่ที่ 7 บ้านวังเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จำนวน 35 คน จำนวน 735 ถุง,โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี จำนวน 104 คน จำนวน 2,184 ถุง,โรงเรียนบ้านวังพลับ จำนวน 83 คน จำนวน 1,743 ถุง,โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน จำนวน 63 คน จำนวน 1,323 ถุง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าพุทรา จำนวน 29 คน จำนวน 609 ถุง จำนวน 21 วัน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน ตามโครงการสวัสดิการงานสงเคราะห์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุจราจร (แผงกั้นจราจร) จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 2 บ้านหาดชะอมเหนือ ถึง ถนนลาดยางสะพาน 1 หมู่ที่ 7 บ้านวังเรียง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ Brother DCP - L3551 CDW สีดำ จำนวน 3 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36