หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์ Brother HL-L3270 CDW จำนวน 2 กล่อง,HP Color Pro M154 จำนวน 8 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารหอประชุมพร้อมอุปกรณ์ ดังนี้(ตามรายละเอียด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ เพื่อภาคการเกษตร สายจากหมู่ที่ 2 บ้านหาดชะอมเหนือ ถึงถนนลาดยางสายวังเรียง - ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,550 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ เพื่อภาคการเกษตร สายจากหมู่ที่ 2 บ้านหาดชะอมเหนือ ถึงถนนลาดยางสายวังเรียง - ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,550 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ เพื่อภาคการเกษตร สายจากหมู่ที่ 2 บ้านหาดชะอมเหนือ ถึงถนนลาดยางสายวังเรียง - ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,550 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุไฟฟ้าสาธารณ ตำบลป่าพุทรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการเกษตรน้อยเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์ Brother MFC - L3551 CDN จำนวน 4 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหาดชะอมใต้ เริ่มจากถนนลาดยางบรรพตพิสัยตรงข้ามซอยบ้านนายบัว ขันจอก สิ้นสุดที่นายสวัสดิ์ กรพิทักษ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0-0.20 เมตร ยกเว้นไหล่ทางเป็นบางส่วน หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31