หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายข้างวิทลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี หมู่ 5 ตำบลป่าพุทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเปลญวนโครงการพัฒนาสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอื่น(วัสดุไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลป่าพุทรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์ XEROX CM305df BK 2 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์ HP 204A CF 510A จำนวน 5 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์ BROTHER TN - 263 จำนวน 8 กล่อง,หมึกปริ้นเตอร์ HP 30A จำนวน 1 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ตามรหัสครุภัณฑ์ 417-55-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม นม นม พาสเจอร์ไรส์ รสจีด ขนาด 200 ซีซี จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 313 คน จำนวน 22 วัน จำนวน 6,886 ถุงๆละ 6.58 บาท เป็นจำนวนเงิน 45,309.88 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำวัสดุอุปกรณ์ทำโครงการเกษตรน้อยเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการฝึกกอบรมทักษะการประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22