หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
นายวันชัย เหล่าเปีย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
โทร : 081-7071789
 
นายจักรกฤษ เกตุกันฑ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
โทร : 098-2596146
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
โทร : 089-8588859
 
 
นายชำนาญ พะลัง
สมาชิกสภา อบต.ป่าพุทรา หมู่ที่ 1
โทร : 081-7076653
นายจรูญ เกตุแก้ว
สมาชิกสภา อบต.ป่าพุทรา หมู่ที่ 2
โทร : 084-6238585
นายกิ่ม สุพรรณผิว
สมาชิกสภา อบต.ป่าพุทรา หมู่ที่ 4
โทร : 086-2074471
นายสุชิน โพธิ์กลิ่น
สมาชิกสภา อบต.ป่าพุทรา หมู่ที่ 5
โทร : 093-1716545
นายจิรเดช อุบลเขียว
สมาชิกสภา อบต.ป่าพุทรา หมู่ที่ 6
โทร : 091-7153358
นายสมศักดิ์ ไพรวัลย์
สมาชิกสภา อบต.ป่าพุทรา หมู่ที่ 8
โทร : 087-8439467
นายทองใบ สระหงษ์ทอง
สมาชิกสภา อบต.ป่าพุทรา หมู่ที่ 9
โทร : 081-5327780
นายสงคราม โอวาท
สมาชิกสภา อบต.ป่าพุทรา หมู่ที่ 10
โทร : 089-2722626
นางสาววิภา นิลโสภา
สมาชิกสภา อบต.ป่าพุทรา หมู่ที่ 11
โทร : 098-7581220