หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 


 
โครงการการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจเพื่อเสริมสรางสุขภาวะที่ดีในผูสูงอายุ  
 

          องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา  โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลป่าพุทรา ได้จัดทำโครงการการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 13 ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู ความเขาใจในการดูแลผู้สูงอายุ สร้างความตระหนักและร่วมกันเฝ้าระวังปองกัน แกไขปญหาเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ประเภทกลุมเป้าหมาย ครอบครัวในพื้นที่ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป และครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน  สนับสนุนงบประมาณโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 เม.ย. 2567 เวลา 14.10 น. โดย คุณ จีรศักดิ์ ตระกูลชัย

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/16

ลำดับภาพที่ 2/16

ลำดับภาพที่ 3/16

ลำดับภาพที่ 4/16

ลำดับภาพที่ 5/16

ลำดับภาพที่ 6/16

ลำดับภาพที่ 7/16

ลำดับภาพที่ 8/16

ลำดับภาพที่ 9/16

ลำดับภาพที่ 10/16

ลำดับภาพที่ 11/16

ลำดับภาพที่ 12/16

ลำดับภาพที่ 13/16

ลำดับภาพที่ 14/16

ลำดับภาพที่ 15/16

ลำดับภาพที่ 16/16
<<
>>
X