หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามัคคีปรองดอง ปลอดสิ่งเสพติด "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 18
 


 
โครงการคัดแยกขยะสร้างชุมชนสะอาด ปีงบประมาณ 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 52
 


 
ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะสร้างชุมชนสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 40
 
 
         


 
โครงการฝึกอบรมทักษะประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 19 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 12
 


 
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส [ 8 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 48
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(Zero Tolerance) [ 3 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 106
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 11