หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามัคคีปรองดอง ปลอดสิ่งเสพติด "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
 
 
 
 
  หมวดข่าว : กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
สรุปสถานะการเงิน สปสช.อบต.ป่าพุทรา ไตรมาส ๒ [ 3 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 7
 


 
สรุปสถานะการเงิน สปสช.อบต.ป่าพุทรา เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ [ 3 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 8
 


 
สถานะการเงิน สปสช.อบต.ป่าพุทรา เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 11 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 31
 
 
         


 
สถานะการเงิน สปสช.อบต.ป่าพุทรา เดือน มกราคม ๒๕๖๓ [ 11 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 35
 
  (1)