หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามัคคีปรองดอง ปลอดสิ่งเสพติด "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563  
 

วันที่ 10 กันยายน 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา ได้จัดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 นำโดย นายกิตติภพ ตระกูลชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา จำนวน 50 ท่าน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2563 เวลา 15.16 น. โดย คุณ ชมพูนุช สำรีดี

ผู้เข้าชม 27 ท่าน