หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะสร้างชุมชนสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา จะดำเนินการจัดทำโครงการคัดแยกขยะสร้างชุมชนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน สร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกด้วยตนเอง การลดปริมาณขยะและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการคัดแยกและสร้างรูปแบบ การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เยาวชน สมาชิก อถล. และประชาชนทั่วไป จำนวน 30 คน
     จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในวันที่ 14 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านสันเนินทราย

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2564 เวลา 11.35 น. โดย คุณ จีรศักดิ์ ตระกูลชัย

ผู้เข้าชม 52 ท่าน