หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 


 
โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ  
 

            วันที่ 25 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา ได้จัดทำโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ให้มีความรู้เรื่องการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ มีความรู้เรื่องโรคและการดูแลตัวเองทางแพทย์แผนไทย ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) จำนวน 30 คน  ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ส.ค. 2565 เวลา 16.21 น. โดย คุณ จีรศักดิ์ ตระกูลชัย

ผู้เข้าชม 56 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X