หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 


 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะสร้างชุมชนสะอาด  
 

       องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา  จะดำเนินการจัดทำโครงการคัดแยกขยะสร้างชุมชนสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน สร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกด้วยตนเอง การลดปริมาณขยะและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการคัดแยกและสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ประชาชน เยาวชน และสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) จำนวน 30 คน โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และการทำสิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำ (เชิงเทียน และโมบายกระถางดอกไม้)
          จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ส.ค. 2565 เวลา 13.59 น. โดย คุณ จีรศักดิ์ ตระกูลชัย

ผู้เข้าชม 49 ท่าน