หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 


 
โครงการคัดแยกขยะสร้างชุมชนสะอาด  
 

       วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 งานพัฒนาชุมชุน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา ได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะสร้างชุมชนสะอาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและชุมชนได้ตระหนักและรับรู้ถึงความจำเป็น ในการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ และเป็นการลดปริมาณขยะที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 90 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ประชาชน เยาวชน อสม. และสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา โดยมีกิจกรรมฝึกอบมให้ความรู้ และสาธิตการทำถังขยะเปียกชุมชน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2565 เวลา 14.23 น. โดย คุณ จีรศักดิ์ ตระกูลชัย

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/17

ลำดับภาพที่ 2/17

ลำดับภาพที่ 3/17

ลำดับภาพที่ 4/17

ลำดับภาพที่ 5/17

ลำดับภาพที่ 6/17

ลำดับภาพที่ 7/17

ลำดับภาพที่ 8/17

ลำดับภาพที่ 9/17

ลำดับภาพที่ 10/17

ลำดับภาพที่ 11/17

ลำดับภาพที่ 12/17

ลำดับภาพที่ 13/17

ลำดับภาพที่ 14/17

ลำดับภาพที่ 15/17

ลำดับภาพที่ 16/17

ลำดับภาพที่ 17/17
<<
>>
X