หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามัคคีปรองดอง ปลอดสิ่งเสพติด "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับแบบพ่ิมพ์และยื่นแบบเพื่อชำระค่าภาษีป้ายประจำปี 2563   17 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญเที่ยวงานสราทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2562   2 ก.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ อ่างเก็บน้ำประมง ม.8 ต.ป่าพุทรา   29 ส.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการลอยกระทงสายวัดอุดมศรัทธาราม   20 ส.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุ   14 มิ.ย. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียกับ อบต.ป่าพุทรา ร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 2562 ตามลิงค์หรือตาม QR Code ด้านบนนี้   7 พ.ค. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้บุคลากรภายใน อบต.ป่าพุทรา ทุกตำแหน่งที่ทำงานในหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ทำแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค.2562 ตามลิงค์หรือตาม QR Code ด้านบนนี้   7 พ.ค. 2562 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศและประชาสัมพันธ์การยื่นแบบพิมพ์และการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562   21 ธ.ค. 2561 151
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ2561   22 พ.ย. 2561 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานการรับเงิน-การจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560   22 พ.ย. 2561 80
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9