หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่11,13,14,16ตำบลป่าพุทราอำเภอขาณุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชร   24 ส.ค. 2555 895
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลป่าพุทรา   26 ก.ค. 2555 974
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร   23 ก.ค. 2555 845
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร    23 ก.ค. 2555 910
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร   23 ก.ค. 2555 895
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพุทราอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร   23 ก.ค. 2555 811
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพุทรา   23 ก.ค. 2555 760
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 โครงการ   26 เม.ย. 2555 1490
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคา โครงการขุดลอกคลอง จำนวน 2 โครงการ   26 เม.ย. 2555 1031
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลป่าพุทราเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการถมดินหลัง อบต.ป่าพุทรา หมู่ที่ 5 ตาบลป่าพุทรา   18 เม.ย. 2555 946
 
<< หน้าแรก...     37      38      39      40     (41)     42