หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามัคคีปรองดอง ปลอดสิ่งเสพติด "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หลักประกันสุขภาพ   สรุปสถานะการเงิน สปสช.อบต.ป่าพุทรา เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔  1 ก.ย. 2564 4
หลักประกันสุขภาพ   สรุปสถานะการเงิน สปสช.อบต.ป่าพุทรา เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔  5 ส.ค. 2564 14
หลักประกันสุขภาพ   สรุปสถานะการเงิน สปสช.อบต.ป่าพุทรา ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  2 ก.ค. 2564 17
หลักประกันสุขภาพ   สรุปสถานะการเงิน สปสช.อบต.ป่าพุทรา เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔  2 ก.ค. 2564 15
หลักประกันสุขภาพ   สรุปสถานะการเงิน สปสช.อบต.ป่าพุทรา เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔  2 มิ.ย. 2564 34
หลักประกันสุขภาพ   สรุปสถานะการเงิน สปสช.อบต.ป่าพุทรา เดือน เมษายน ๒๕๖๔  7 พ.ค. 2564 56
หลักประกันสุขภาพ   สรุปสถานะการเงิน สปสช.อบต.ป่าพุทรา ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  2 เม.ย. 2564 46
หลักประกันสุขภาพ   สรุปสถานะการเงิน สปสช.อบต.ป่าพุทรา เดือน มีนาคม ๒๕๖๔  2 เม.ย. 2564 37
หลักประกันสุขภาพ   สรุปสถานะการเงิน สปสช.อบต.ป่าพุทรา ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  15 ม.ค. 2564 55
หลักประกันสุขภาพ   สรุปสถานะการเงิน สปสช.อบต.ป่าพุทรา เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓  15 ม.ค. 2564 63
  (1)     2      3