หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามัคคีปรองดอง ปลอดสิ่งเสพติด "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (จากสามแยกหน้่าบ้านนางบุญโฮม ลุสมบัติ ถึงคลองล็อค 3) หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ทะเล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร   21 ต.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังตะแบก   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อจัดจ้าง   21 ต.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองขลุง   ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตอบต.คลองขลุง   21 ต.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โพธิ์ทอง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการในโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลโพธิ์ทอง   21 ต.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นครชุม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายหน้าวัดวังยาง หมู่ที่1บ้านวังยาง   21 ต.ค. 2562 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ที่ 13 บ้านพิกุลทอง ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร เชื่อมต่อ ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (สายหมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 13 เชื่อมต่อ ตำบลเขาคีริส ด้   21 ต.ค. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการร่างแผนทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    21 ต.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังไทร   ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563   21 ต.ค. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองน้ำไหล   ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 ตุลาคม2562    21 ต.ค. 2562 6
ข่าวกิจกรรม อบต.โนนพลวง   ขอเชิญชวนร่วมชมการแข่งขันกีฬาประเพณีตำำบลโนนพพลวง ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   21 ต.ค. 2562 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2297/td>