หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามัคคีปรองดอง ปลอดสิ่งเสพติด "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะจาะจง   23 ม.ค. 2563 2
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดกิจกรรมลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   23 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนพลวง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มป้ายเฉลิมพระเกียรติฯหมู่ที่8 บ้านบัวสวรรค์โดยวิธี เฉพาะเจาะจง   23 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนพลวง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง   23 ม.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนพลวง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง   23 ม.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้ำไหล   รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563   23 ม.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้ำไหล   รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1/2563   23 ม.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้ำไหล   รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายพระราชสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ครั้ง 1/2563   23 ม.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองลานพัฒนา   ประชาสัมพันธ์ การทดสอบความรู้คอมพิวเตอร์และติวสอบ ภาค ก (ก.พ.)   23 ม.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองขลุง   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 1. โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1,2,3,4,5,7,9,10,11,12 และหมู่ที่ 13 2. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวเคฟซีล สายบ้านโค้งวิไล-บ้านหนองเต่าทอง หมู่ที่ 4 บ้านโค้งวิไล    23 ม.ค. 2563 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2428