หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)     2