หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามัคคีปรองดอง ปลอดสิ่งเสพติด "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคา 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)