หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามัคคีปรองดอง ปลอดสิ่งเสพติด "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การรับชำระภาษีป้าย [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
การแจ้งถมดิน [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
การแจ้งดัดแปลงอาคาร [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
การแจ้งขุดดิน [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
การแจ้งก่อสร้างอาคาร [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)     2