หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การรับชำระภาษีป้าย [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
การแจ้งถมดิน [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
การแจ้งดัดแปลงอาคาร [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
การแจ้งขุดดิน [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
การแจ้งก่อสร้างอาคาร [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2