หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
   
  มีถนนหลักถึงอำเภอ ๑ เส้นทาง เป็นถนนลาดยางสายระหาน - อำเภอขาณุวรลักษบุรี หมายเลข ๑๐๗๔ มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน
 
ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน แห่ง
 
บึง , หนองและอื่นๆ จำนวน แห่ง
 
แม่น้ำปิง จำนวน สาย
 
   
  ทรัพยากรธรรมชาติมีแม่น้ำปิงไหลผ่าน เป็นแหล่งน้ำสำคัญในการ ทำเกษตรกรรม
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน ๑๕๐ แห่ง
 
บ่อโยก จำนวน ๓๐ แห่ง
 
คลองชลประทาน จำนวน แห่ง
 
สระ จำนวน ๑๙๐ แห่ง
 
ประปา จำนวน แห่ง