หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
       

คู่มือการเคลื่อนย้ายอาคาร


: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การแจ้งก่อสร้างอาคาร


การแจ้งขุดดิน


การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร


การแจ้งดัดแปลงอาคาร


การแจ้งถมดิน


การรับชำระภาษีป้าย


คู่มือเบี้ยยังชีพผู้พิการ


คู่มือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คู่มือภาษีบำรุงท้องที่


คู่มือทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประการกิจการ)


คู่มือทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)


คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์


คู่มือประชาชน


ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

  (1)