หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
   
  ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เป็นการ รวมกลุ่มกันในระบบเครือญาติ อยู่ใกล้แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ยึดถือพระพุทธศาสนา มีศาสนสถานที่ สำคัญๆ หลายแห่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชน ทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกัน อย่างผาสุข
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง แบ่งเป็น
 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน แห่ง
 
สังกัดสำนักงานการอาชีวศึกษา จำนวน แห่ง
 
   
  ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลป่าพุทรา นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ โดยมี วัด ๘ แห่ง
 
สถานีอนามัยประจำตำบลป่าพุทรา จำนวน แห่ง
 
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
 
   
 
จุดบริการประชาชน จำนวน แห่ง
 
ลูกเสือชาวบ้าน รุ่น ๒๐๐ แห่ง
 
อปพร. ชุด ๒๕ คน