หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมภิบาล เพื่อรอบในการจัดทำแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร และบูรณาการร่วมกันจะก่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กำหนดและบรรลุ วิสัยขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์องค์กรด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการและ พนักงานจ้าง

ยุทธศาสตร์องค์กรด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคต่อทรัพยากรน้ำ

ยุทธศาสตร์องค์กรด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียุทธศาสตร์องค์กรด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี