หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายยุทธนา เฮี๊ยะหลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดหาแหล่งน้ำให้พอเพียงต่อภาคเกษตรในทุกฤดูการผลิต และพัฒนาปรับปรุงเส้นทางน้ำให้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน

สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน มีเงินทุนให้เพียงพอต่อภาคการผลิตและมีต้นทุนที่เหมาะสมต่อการดำเนินงาน

สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชนผ่านกลุ่มวิสาหกิจโดยให้ความรู้และเงินทุนที่คำนึงถึง คุณค่า รวมที่สมดุล ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารและจัดทรัพยากรที่มี อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงอย่างมีธรรมมาภิบาล