หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
" เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามัคคีปรองดอง ปลอดสิ่งเสพติด "
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าพุทรา
วัดแก้วโสภณ
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลป่าพุทรา
อบต.ป่าพุทรา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
นายกิตติภพ ตระกูลชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเบอร์โทร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ต.ป่าพุทรา  148 1 22 เม.ย. 2564
ขอเบอร์ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16  96 1 22 เม.ย. 2564
เงินโบนัส ถูกสั่งคืนจะทำอย่างไร  1906 1 11 ก.ย. 2559
ขายเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ Passbook Printer  918 0 14 ก.ค. 2559
ทัวร์เกาะช้างกับตราดน้ำทิพย์ ทัวร์  770 0 28 มี.ค. 2559
ติดต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  594 0 16 ก.ย. 2558
มารยาทในการขับรถ  759 3 1 ก.ค. 2558
อบต.ประสงค์รับโอนย้าย จพง.ธุรการหรือเปล่าคะ  667 0 18 มี.ค. 2557
อบต.รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าพนักงานธุรการ หรือเปล่าคะ  687 0 28 ม.ค. 2557
อบต.ป่าพุทรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒ ว่างบ้างไหมครับ (ประสงค์โอนย้ายกลับกำแพงเชร)  1077 1 3 ธ.ค. 2555
  (1)     2